• 617130743
  • patrimonicoloniasedo@gmail.com
Sleek & Beautiful

Vetllem pel patrimoni

Associació per la defensa del patrimoni de la Colònia Sedó i el seu entorn

Estudiem i promocionem el valor patrimonial de la Colònia Sedó

QUÈ VOLEM FER ?

Conservar, rehabilitar i promoure el patrimoni de la Colònia Sedó i el seu entorn i vetllar per la memòria històrica, generant un fons documental . Cercar modes de gestió integrals i que incloguin tots els actors afectats.

Sleek & Beautiful

Vetllar el patrimoni històric de la Colònia Sedó

Gran part dels segles XIX i XX la colònia Sedó ha estat la colònia industrial més gran de Catalunya i som conscients que tenim un patrimoni important i que s’ha de preservar. És per això que des de la nostra associació volem lluitar per aconseguir la conservació, rehabilitació i promoció dels seus valors patrimonials. Tot això, promovent activitats que converteixin la colònia en un referent del turisme i interès cultural de la zona.

Sleek & Beautiful

Conservar la memòria històrica de la Colònia Sedó

Un espai industrial i residencial com és el de la Colònia Sedó, que va arribar a tenir un veïnat de 1500 habitants, és evident que ha estat molt més que no pas els seus edificis. És per això que volem crear un fons documental amb especial atenció a la història oral i a l'estudi de la vida de les dones a la Colònia.

Sleek & Beautiful

Generar models de gestió de patrimoni

El coneixement, la valorització i la divulgació del patrimoni requereix una interacció constant amb tots els actors de l’espai, motiu pel qual volem propiciar actuacions integrals que valorin el conjunt i tinguin present els usos actuals de la Colònia i els municipis amb què està vinculada.

ELS PROJECTES

Els nostres motors

Sleek & Beautiful

Biblioteca

Recopilar i fer accessible un recull d'informació específica sobre la història i el patrimoni de la colònia, el fenomen de les colònies del Llobregat i el patrimoni industrial i la seva gestió.

Sleek & Beautiful

Amics de la Colònia

L'Associació busca apropar, des d’un punt de vista nou, aquest espai a la població d'Esparreguera i d’Olesa de Montserrat, tot tenint en compte que la Colònia Sedó és un bé patrimonial i cal que en prenguem consciència.

Sleek & Beautiful

El museu

El museu de la Colònia Sedó és propietat del mNACTEC, la col·laboració de la nostra associació amb aquest permet implicar encara més les poblacions properes, incrementar el suport local i la valorització del conjunt patrimonial.

Sleek & Beautiful

Elements

Aspectes arquitectònics, paisatgístics, el jardí, les fonts, camins d’accés, zones de geologia peculiar (espai proper al Geoparc de la Catalunya Central), parc natural.... són elements que configuren un entorn privilegiat i únic ple de possibilitats.